Pojišťovny

 • Seznam pojišťověn se kterými máme uzavřenou smlouvu i těch se kterými běžně spolupracujeme při vyřizování pojistných událostí.


  Doklady potřebné k vyřízení pojistné události

  Poškozený:

  • kopie velkého technického průkazu
  • kopie řidičského průkazu
  • u firemních vozů razítko firmy
  • při leasingu 1. strana leasingové smlouvy nebo devinkulace

  Viník:

  • kopie velkého technického průkazu
  • kopie řidičského průkazu
  • kopie dokladu o povinném ručení
  • u firemních vozů razítko firmy


  Poškozený:
  (z připojištění čelního skla, nebo z havarijního pojištění) 

  • kopie velkého technického průkazu
  • kopie řidičského průkazu
  • kopie smlouvy o připojištění čelního skla, nebo havarijní pojistky
  • u firemních vozů razítko firmy